ajan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ajan kelimesinin manası:

  1. Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt.
  2. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci.
  3. Bk. iktisadi karar birimi
  4. Etken
  5. Bk. iş görevlisi
  6. Bulaşıcı mikroorganizmaları veya organizma üzerinde etkili olabilecek kimyasal maddeleri tanımlamak için kullanılan terim.
  7. Bk. aracı
  8. Hastalık oluşturan veya hastalığı yayan herhangi bir etken.

ajan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları