akar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akar kelimesinin manası:

  1. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.
  2. Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.
  3. Bk. kene
  4. Bk. gelirli taşınmaz mal
  5. 1. akıp geçen. 2. gelir getiren.
  6. Zayi etme, kaybetme.
  7. Kısır. (Osmanlıca'da yazılışı: a'kar)
  8. Akar takımına ait herhangi bir parazit.

akar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları