Akciğer Kompliyansı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Akciğer Kompliyansı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Akciğer Kompliyansı" ne demek?

 1. Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır.

Akciğer Kompliyansı nedir? İlişkili sözcükler

 • Akciğer Kalp Hastalığı: Akciğerdeki bir patolojik değişime bağlı olarak kalpte gelişen sağ kalp hipertrofisi ve kalp genişlemesiyle belirgin bozukluk, kor pulmonale. Akciğerde kronik atelektazi, amfizem, kan durgunluğu, akciğer yangısı ve yüksek rakım hastalığı gibi nedenlerle biçimlenen alveoler hipoksi sonucu oluşur. devamı...
 • Akciğer Askariozisi: İnsanlarda Ascaris lumbricoides larvalarının akciğerde bulunması sonucunda ortaya çıkan Löffler sendromunun en yaygın tipi. devamı...
 • Kangrenli Akciğer Yangısı: Akciğerin, sarımtırak-siyah veya yeşilimsi siyah renkte görünümüyle belirgin kangrenin biçimlendiği akciğer yangısı. Akciğer parenkiminde şiddetli nekrozla seyreden akciğer yangılarında ve sığırlarda yabancı cisimlerin börkenekten akciğere batması sonucu biçimlenir. devamı...
 • Akciğer Anjiyografisi: Akciğer damarlarının kontrast madde verildikten sonra görüntülenmesi, pulmoner anjiyografi. devamı...
 • Akciğer Apsesi: İrinli akciğer yangılarından veya akciğer damarlarındaki septik emboluslardan köken alan, etrafı sınırlı irin içeren şişlik. devamı...
 • Embolik Akciğer Yangısı: Dolaşımdaki bakteri ve parazitlerin kan yoluyla akciğere ulaşmasıyla biçimlenen akciğer yangısı. devamı...
 • Akciğer Toksoplasmozisi: Genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda akciğer yangısı, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü Toxoplasma gondii’nin neden olduğu akciğer enfeksiyonu. devamı...
 • Verminöz Akciğer Yangısı: Evcil hayvanlarda, genellikle Dictyocaulus, Filaroides, Metastrongylus, Muellerius veya Protostrongylus cinslerinde bulunan nematodların akciğer parenkimi veya bronşlara yerleşerek özellikle kaudal loplarda oluşturdukları akciğer yangısı, akciğer kurdu hastalığı. Hastalık koyun, sığır, keçi ve domuzlarda hoose adını almakta at, eşek, köpek ve kedilerde de görülmektedir. devamı...
 • Akciğer Solucan Hastalığı: Akciğer kılkurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, solukborularının yangısıyle başlayıp, solunum zorluğuyla ve sırasında konakçının ölümüyle son bulan asalaksal hastalık. devamı...
 • Akciğerde Eozinofilik Granülomatozis: Kalp kurdu hastalığında, akciğerde eozinofil lökosit, lenfosit, plazma hücresi ve makrofajlardan oluşan 1-8 santimetre çapında, çok sayıda granülom oluşumu ve kanda eozinofiliyle belirgin hastalık tablosu. Genellikle eozinofilik akciğer yangısını takiben görülür. devamı...

Akciğer Kompliyansı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.