akciğer kompliyansı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akciğer kompliyansı kelimesinin manası:

  1. Akciğerde, basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerde bulunan elastik lifler ve alveol içindeki sürfektan madde akciğer kompliyansını belirleyen faktörlerdir. Akciğer kanserlerinde akciğer kompliyansı önemli ölçüde azalır.

akciğer kompliyansı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları