Akçıllanmak ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Akçıllanmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Akçıllanmak" ne demek?

 1. Akçıl duruma gelmek, rengini atmak veya atmış gibi olmak.

Akçıllanmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Alışmak: Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek Örnek: Muhtaç değiliz ama, ben çalışmaya alıştım. E. İ. Benice Yadırgamaz duruma gelmek. Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek Örnek: Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor. N. Araz Sürekli ister olmak. devamı...
 • Kırçıllanmak: Kırçıl duruma gelmek, ağarmak Örnek: Saçlarım artık iyiden iyiye kırçıllaşmış. S. Birsel devamı...
 • Mahvolmak: Yok olmak Örnek: Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk. O. S. Orhon Bozulup yararsız duruma gelmek. Onulmaz duruma gelmek. devamı...
 • Genişlemek: Geniş duruma gelmek, büyümek. Bollaşmak. devamı...
 • Dolmak: Dolu duruma gelmek. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek Örnek: Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. T. Buğra Bir yere iyice yayılmak, kaplamak Örnek: Oda sigara dumanı dolmuştu. S. F. Abasıyanık Bir yerde pek çok eşya veya kimse devamı...
 • Keçeleşmek: Telleri birbirinin içine girip karışarak ayrılmaz olmak. Deri pürüzlü duruma gelmek, keçe gibi olmak. devamı...
 • Enwomb: Bir rahmin içerisinde kapalı olmak; rahmin içinde olduğŸu gibi hapsetmek/örtmek veya gizlemek; bir insanı rahmin içindeymişŸ gibi sımsıcak/samimiyetle sarmak/kuşŸatmak; bir oyuk veya büyük bir mağŸarada saklanmak; bir kadını hamile bırakmak; bir kadının rahminde fetüs veya bebek olmak (Arkaik) devamı...
 • Antedate: Bir mektuba veya senede geçmiş bir tarih atmak Daha evvel gelmek, takaddüm etmek. devamı...
 • Kangrenleşmek: Kangren olmak. Bir durum veya iş düzelmeyecek duruma gelmek, uzamak. devamı...
 • Bıkmak: Tekrarlanması, sürüp gitmesi yüzünden bir şeyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek, usanmak Örnek: Sonra bir gün bu hayattan bıkıverdi. S. F. Abasıyanık Dayanamaz duruma gelmek. devamı...

Akçıllanmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.