akdarı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akdarı kelimesinin manası:

  1. Darı.
  2. Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, hayvan yemi için kültürü yapılan bir yıllık otsu bitki.
  3. Buğdaygiller familyasından, hayvan yemi için kültürü yapılan, darı, cin darısı, serçe darısı gibi türleri bulunan, tropik bölgelerde daha yaygın olarak ekilen, küçük taneli, besin maddeleri içeriği genelde yulafa benzeyen bir yıllık otsu bitki, cin darısı, darı otu, darı, serçe darısı. Vejetasyonun erken döneminde soğuk, kuraklık gibi etkenlere maruz kaldığında hayvanları zehirleyecek miktarda hidrosiyanik asit içerebilir.

akdarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları