akı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akı kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
  2. Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
  3. Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
  4. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
  5. Cömert kişi.

akı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları