Akılsal ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Akılsal" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Akılsal" ne demek?

 1. Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.

Akılsal nedir? İlişkili sözcükler

 • Fasid Daire: Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir. (Osmanlıca’da yazılışı: fâsid daire) devamı...
 • Dna Ligaz: Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim. İki DNA tek zincirini 3′-hidroksil ve 5′-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA’daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen devamı...
 • Artı üşer Akımı: Akımın artı üşerlerle taşınan kesimi. devamı...
 • Artı üşer Akımı: Akımın artı üşerlerle taşınan kesimi. devamı...
 • Sinemin: Çizgili kaslardaki Z disklerinde bulunan ve sarkomerleri birbirine bağlayan dezmin proteinlerini paranemin ve ankirin ile birbirine bağlayan bir ara filament proteini. devamı...
 • Bab Al Mandeb: Güneybatı Arabistan ile Afrika arasında yer alan ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ni birbirine bağŸlayan boğŸaz devamı...
 • Karşıt Akıntı: Çok kez boğazlarda görülen birbirine ters yönde biri üstte, öteki altta iki akıntının birbirine göre durumu. devamı...
 • Bağlayıcı ünlü: Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb. Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz devamı...
 • Gizli Yedek Akçe: Yaygın ortaklıklarda yararlı sonuçlar sağlayabilmek amacıyla eldekilerin geçerli değerlerinden daha düşük değerlerle dengeleme alınması. Yasasına göre sayışımlarda gizlenilmesi sakıncalı olmayan ve sorumluluğu gerektirmeyen yedek akçe. devamı...
 • Benzetmeli Kurgu: İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...

Akılsal ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.