akımsaklarlı ateşleme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akımsaklarlı ateşleme kelimesinin manası:

  1. Ateşleme için gerekli erkenin akımsakiardan sağlandığı bir ateşleme dizgesi.

akımsaklarlı ateşleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları