akıncı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akıncı kelimesinin manası:

  1. Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
    Örnek: Pencap vadilerine yerleşen akıncılar ana yurtlarını unutuverdiler. H. C. Yalçın
  2. Forvet.
  3. Asıl görevi, topu karşı takımın kalesine sokmak için akınlar yapmak olan,akıncı katındaki 5 oyuncudan her biri.
  4. Düşman üzerine akın yapan kimse.
  5. -osmanlılarda ileri karakol. ani vurkaçlarla düşmanlarının moralini bozan uç süvarileri. hafif süvari
  6. Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

akıncı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları