akmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akmak kelimesinin manası:

 1. Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek
  Örnek: Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış. S. F. Abasıyanık
 2. Bu gibi maddeler aşağıya, yere düşmek.
 3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak.
 4. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak.
 5. Art arda ve toplu olarak gitmek
 6. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak
  Örnek: ... çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu. R. H. Karay
 7. Boya birbirine karışmak.
 8. Sürüp gitmek
  Örnek: Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar. Y. K. Beyatlı

akmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları