aksak ölçü nedir

Aksak Ölçü Nedir?

Aksak ölçü, Türk edebiyatında kullanılan bir aruz ölçüsüdür. 11 heceli bir ölçü olup, dörtlüklerle yazılır. Aksak ölçünün ilk üç dizesi aynı kafiyeyle, dördüncü dizesi ise farklı bir kafiyeyle yazılır.

Aksak Ölçünün Özellikleri

  • 11 heceli bir ölçüdür.
  • Dörtlüklerle yazılır.
  • İlk üç dizesi aynı kafiyeyle, dördüncü dizesi ise farklı bir kafiyeyle yazılır.
  • Genellikle aşk, tabiat ve ölüm gibi konularda yazılır.

Aksak Ölçünün Tarihçesi

Aksak ölçü, ilk olarak 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, Türk edebiyatında yeni bir akım olan divan edebiyatı ortaya çıkmıştır. Divan edebiyatı, Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş bir edebiyat akımıdır. Aksak ölçü de, Arap ve Fars edebiyatından Türk edebiyatına geçen bir ölçüdür.

Aksak Ölçüyle Yazılmış Bazı Eserler

  • Fuzuli’nin “Leyla ile Mecnun” adlı eseri
  • Baki’nin “Divan” adlı eseri
  • Nef’i’nin “Leyla ile Mecnun” adlı eseri
  • Nabi’nin “Hayriyye” adlı eseri
  • Nedim’in “Divan” adlı eseri

Aksak Ölçünün Günümüzdeki Kullanımı

Aksak ölçü, günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, eskisi kadar yaygın değildir. Günümüzde, aksak ölçüyle yazılmış eserler genellikle şiir ve şarkı sözlerinde görülmektedir.

Aksak Ölçünün Önemi

Aksak ölçü, Türk edebiyatının önemli bir ölçüsüdür. Bu ölçü, Türk edebiyatına Arap ve Fars edebiyatından geçmiştir. Aksak ölçüyle yazılmış eserler, Türk edebiyatının zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir.

Aksak Ölçünün Zorlukları

Aksak ölçü, kullanımı zor bir ölçüdür. Bu ölçüde, hecelerin sayısına ve kafiyeye dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, aksak ölçüyle yazılmış eserlerin anlaşılması da zordur. Bu nedenle, aksak ölçüyle yazılmış eserler genellikle eğitimli kişiler tarafından okunmaktadır.

Sonuç

Aksak ölçü, Türk edebiyatının önemli bir ölçüsüdür. Bu ölçü, Türk edebiyatına Arap ve Fars edebiyatından geçmiştir. Aksak ölçüyle yazılmış eserler, Türk edebiyatının zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir. Ancak, aksak ölçü kullanımı zor bir ölçüdür. Bu nedenle, aksak ölçüyle yazılmış eserler genellikle eğitimli kişiler tarafından okunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi