akşam okulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akşam okulu kelimesinin manası:

  1. Öğrenim çağını geçirmiş olan genç ve yetişkinlerin genel eğitim ya da meslek bakımından yetişmelerini sağlayan okul.

akşam okulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları