aksayı meratib sözlük anlamı nedir?

Sözlükte aksayı meratib kelimesinin manası:

  1. Rütbelerin, mertebelerin en büyüğü. (Osmanlıca'da yazılışı: aksâ-yı merâtib)

aksayı meratib ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları