akson sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akson kelimesinin manası:

  1. Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı.
  2. Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır.
  3. Sinir uyartılarını ve sinir merkezinden verilen uyartıları sinir hücresinden ileriye taşımaya yarayan sinir hücresinin en uzun ve belirgin uzantısı.
  4. Sinir hücresi gövdesinden çıkan, uyarıları uzaklara ileten, uzun iplik biçiminde tek uzantı, sinir hücresi uzantısı.
  5. Sinir merkezlerinden verilen uyartıları sinir hücresinden ileriye taşımaya yarayan, sinir hücresinin en uzun ve belirgin uzantısı.

akson ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları