Aktifleşmiş Molekül ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Aktifleşmiş Molekül" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aktifleşmiş Molekül" ne demek?

 1. Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül.

Aktifleşmiş Molekül nedir? İlişkili sözcükler

 • Adenozin Trifosfat: Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. Hücrede kimyasal enerjinin saklandığı ve serbestlendiği bir organik molekül ve nitrojenli bir baz olan adenin, bir pentoz şeker olan riboz ve üç devamı...
 • Fosfatidilinozitol Pı: Hücre zarlarında ek grup olarak inozitol taşıyan bir fosfolipit; ökaryotik hücrelerde yüksek enerjili fosfat bağlanmasıyla ikincil haberci olarak görev yapan molekül. devamı...
 • Fosfoarjinin: Bazı omurgasız hayvanların kas ve sinir dokusunda bulunan yüksek enerjili fosfatı depolayan bileşik, arjinin fosfat. devamı...
 • Polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz devamı...
 • Kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden devamı...
 • Atp Fosforlaşması: Proton hareketlendirici kuvvetlere bağlı olmaksızın sitoplazmadaki enzimler aracılığı ile ADP’ ye yüksek enerjili fosfat bağlanarak ATP’nin oluşturduğu reaksiyonlar. devamı...
 • Molekül Ağırlığı: Bk. özdecik ağırlığı Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.) devamı...
 • Kovalent Modifikasyon: Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. devamı...
 • Polisakkarit: Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan vb. gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla devamı...
 • Pirüvat Kinaz: Glikoliziste fosfoenolpirüvattan yüksek enerjili fosfatı ADP’ye aktararak ATP ve pirüvat oluşturan reaksiyonu katalizleyen transferaz sınıfından bir enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri. devamı...

Aktifleşmiş Molekül ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.