Aktöre Ikiliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aktöre Ikiliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aktöre Ikiliği" ne demek?

 1. Bir toplumda ya da toplumsal kümede biri toplum ya da küme içi ilişkilerde, öbürü başka toplum ya da kümelerle ilişkilerde uygulanan iki ayrı tür aktörenin var olması.

Aktöre Ikiliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Nüfus Aşırılığı: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun, başta yaşamı sürdürmeğe yeterli bir tüketim düzeyi olmak üzere toplum ya da kümece benimsenmekte olan belli amaçların gerçekleştirilmesini engelleyecek ölçüde çok olması. devamı...
 • Dernekler Toplumbilimi: Bir toplumda, bir toplumsal kümede oluşan derneklerin toplum bütünü içindeki yeri ile kuruluş, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde incelemeyi amaçlayan toplumbilim kesimi. devamı...
 • Gizli Açlık: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfus beslenmesinin çok geniş ölçüde sınırlı sayıda besinlere (örneğin tahıla ya da pirince vb.) dayalı olması, sağlıklı beslenme için zorunlu olan besin yapıtaşlarının (vitaminler, tuzlar vb.) ise yetersiz ölçüde alınması durumu. devamı...
 • Aktöre Toplumbilimi: Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki aktöre ölçü ve kurallarının özellikleri ve toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi. devamı...
 • Suçlu Davranış: Bir toplumda ya da toplumsal kümede suç sayılan davranış, bkz. suç. devamı...
 • Yaşama Düzeyi: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmış bulunan tüketim düzeyi. devamı...
 • Yaşama ölçünü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmak istenen tüketim düzeyi. devamı...
 • Suçluluk Oranı: Belli bir toplumda, toplumsal kümede ya da bölgede ceza yasalarına aykırı davranışların oranı. devamı...
 • Ekin Türü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede belli bir zamanda geçerli olan özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin özelliklerinin tümü. devamı...
 • Evlenme Oranı: Belli bir toplum ya da toplumsal kümede belli bir süre içindeki evlenme sayısının, o sıradaki toplam nüfusa oranı. devamı...

Aktöre Ikiliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.