akut idiopatik polinöritis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte akut idiopatik polinöritis kelimesinin manası:

  1. İnsanlarda, genellikle, parenteral ilaç veya aşı uygulamalarını takiben görülen, çevresel, omurilik ve seyrek olarak beyin sinirlerinde yangı, miyelin kaybı, ödem ve ödeme bağlı sinir köklerinin sıkışmasıyla belirgin otoimmün hastalık, Guillain-Barr

akut idiopatik polinöritis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları