alacağın temliki nedir

Alacağın Temliki Nedir?

Alacağın temliki, bir alacaklının sahip olduğu alacağını, bir başkasına devretmesi işlemidir. Bu işlem, alacaklı ile devralan arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir. Sözleşmede, devredilen alacağın konusu, miktarı, vadesi ve diğer özellikleri belirtilir.

Alacağın temliki, çeşitli nedenlerle yapılabilir. Örneğin, alacaklı alacağını nakde çevirmek isteyebilir, devralan ise alacağı daha yüksek bir faiz oranıyla değerlendirmek isteyebilir. Ayrıca, alacaklı alacağını teminat olarak kullanmak isteyebilir veya devralan alacağı bir borcunu kapatmak için kullanmak isteyebilir.

Alacağın temliki, alacaklı ile devralan arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir. Sözleşmede, devredilen alacağın konusu, miktarı, vadesi ve diğer özellikleri belirtilir. Ayrıca, sözleşmede alacağın temlik bedeli de belirlenir. Temlik bedeli, alacaklının alacağını devretmek için devralandan aldığı paradır.

Alacağın temliki, alacaklı ile devralan arasında yapılan sözleşmenin imzalanmasıyla gerçekleşir. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, alacaklı alacağını devralana devretmiş olur ve devralan da alacağı satın almış olur.

Alacağın temliki, çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. Örneğin, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki hakları devralana geçer. Devralan, alacağı kendi adına tahsil edebilir ve alacaklıya karşı dava açabilir. Ayrıca, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki teminat hakları da devralana geçer. Devralan, alacağını teminat altına almak için ipotek veya rehin gibi teminatlar tesis edebilir.

Alacağın temliki, çeşitli şekillerde yapılabilir. Alacağın temliki, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak, alacağın temliki yazılı olarak yapılması daha güvenlidir. Ayrıca, alacağın temliki noter huzurunda da yapılabilir. Noter huzurunda yapılan alacağın temliki, daha resmi bir işlemdir ve daha fazla güvence sağlar.

Alacağın temliki, çeşitli hukuki sonuçlar doğuran önemli bir işlemdir. Bu nedenle, alacağın temliki yapmadan önce, bu işlemin hukuki sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Alacağın Temlikinin Şartları

Alacağın temliki, aşağıdaki şartların gerçekleşmesiyle geçerli olur:

 • Alacaklının alacağını devretme yetkisi olması gerekir.
 • Devralanın alacağı satın alma yetkisi olması gerekir.
 • Alacağın konusu hukuka aykırı olmamalıdır.
 • Alacağın miktarı ve vadesi belirli olmalıdır.
 • Alacağın temlik bedeli belirli olmalıdır.
 • Alacağın temliki, yazılı veya sözlü olarak yapılmalıdır.
 • Alacağın temliki noter huzurunda da yapılabilir.

Alacağın Temlikinin Hukuki Sonuçları

Alacağın temliki, çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. Örneğin, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki hakları devralana geçer. Devralan, alacağı kendi adına tahsil edebilir ve alacaklıya karşı dava açabilir. Ayrıca, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki teminat hakları da devralana geçer. Devralan, alacağını teminat altına almak için ipotek veya rehin gibi teminatlar tesis edebilir.

Alacağın Temlikinin İptali

Alacağın temliki, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Alacaklının alacağını devretme yetkisi yoksa.
 • Devralanın alacağı satın alma yetkisi yoksa.
 • Alacağın konusu hukuka aykırıysa.
 • Alacağın miktarı ve vadesi belirli değilse.
 • Alacağın temlik bedeli belirli değilse.
 • Alacağın temliki, yazılı veya sözlü olarak yapılmamışsa.
 • Alacağın temliki noter huzurunda yapılmamışsa.

Alacağın Temliki Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Alacağın temliki nedir?

Alacağın temliki, bir alacaklının sahip olduğu alacağını, bir başkasına devretmesi işlemidir.

 • Alacağın temliki nasıl yapılır?

Alacağın temliki, alacaklı ile devralan arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleştirilir. Sözleşmede, devredilen alacağın konusu, miktarı, vadesi ve diğer özellikleri belirtilir. Ayrıca, sözleşmede alacağın temlik bedeli de belirlenir.

 • Alacağın temlikinin şartları nelerdir?

Alacağın temliki, aşağıdaki şartların gerçekleşmesiyle geçerli olur:

 • Alacaklının alacağını devretme yetkisi olması gerekir.
 • Devralanın alacağı satın alma yetkisi olması gerekir.
 • Alacağın konusu hukuka aykırı olmamalıdır.
 • Alacağın miktarı ve vadesi belirli olmalıdır.
 • Alacağın temlik bedeli belirli olmalıdır.
 • Alacağın temliki, yazılı veya sözlü olarak yapılmalıdır.
 • Alacağın temliki noter huzurunda da yapılabilir.

 • Alacağın temlikinin hukuki sonuçları nelerdir?

Alacağın temliki, çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. Örneğin, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki hakları devralana geçer. Devralan, alacağı kendi adına tahsil edebilir ve alacaklıya karşı dava açabilir. Ayrıca, alacağın temlikiyle birlikte, alacaklının alacağı üzerindeki teminat hakları da devralana geçer. Devralan, alacağını teminat altına almak için ipotek veya rehin gibi teminatlar tesis edebilir.

 • Alacağın temliki hangi durumlarda iptal edilebilir?

Alacağın temliki, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Alacaklının alacağını devretme yetkisi yoksa.
 • Devralanın alacağı satın alma yetkisi yoksa.
 • Alacağın konusu hukuka aykırıysa.
 • Alacağın miktarı ve vadesi belirli değilse.
 • Alacağın temlik bedeli belirli değilse.
 • Alacağın temliki, yazılı veya sözlü olarak yapılmamışsa.
 • Alacağın temliki noter huzurunda yapılmamışsa.

Yayımlandı

kategorisi