alanyazın ne demek

Alanyazın Nedir?

Alanyazın, belirli bir konu veya alan hakkında yazılmış olan literatürün tamamını ifade eder. Bu, kitaplar, makaleler, tez çalışmaları, raporlar ve diğer yayınlanmış eserleri içerir. Alanyazın, bir konuyu araştırırken veya bir konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için önemli bir kaynak görevi görür.

Alanyazının Önemi

Alanyazın, bir konuyu araştırırken veya bir konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için önemli bir kaynak görevi görür. Alanyazın, araştırmacıların bir konuyu daha derinlemesine anlamalarına, yeni fikirler edinmelerine ve çalışmalarında kaynak olarak kullanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, alanyazın, öğrencilerin bir konuyu öğrenmelerine ve sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olur.

Alanyazın Nasıl Bulunur?

Alanyazın, çeşitli kaynaklardan bulunabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Kütüphaneler
 • Akademik dergiler
 • İnternet
 • Konferanslar
 • Sempozyumlar

Alanyazın Nasıl Değerlendirilir?

Alanyazın, değerlendirilirken çeşitli kriterler kullanılır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Yazarın yetkinliği
 • Çalışmanın metodolojisi
 • Çalışmanın sonuçları
 • Çalışmanın özgünlüğü
 • Çalışmanın güncelliği

Alanyazın Nasıl Kullanılır?

Alanyazın, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Araştırma yapmak
 • Bir konu hakkında bilgi edinmek
 • Öğrenmek
 • Sınavlarda başarılı olmak
 • Makale veya tez yazmak
 • Kitap yazmak

Alanyazın Etik İlkeleri

Alanyazın, etik ilkeler çerçevesinde kullanılmalıdır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Kaynak gösterme
 • İntihal yapmama
 • Çalışmaları çarpıtmama
 • Çalışmaları manipüle etme

Sonuç

Alanyazın, belirli bir konu veya alan hakkında yazılmış olan literatürün tamamını ifade eder. Alanyazın, bir konuyu araştırırken veya bir konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için önemli bir kaynak görevi görür. Alanyazın, çeşitli kaynaklardan bulunabilir ve çeşitli kriterler kullanılarak değerlendirilir. Alanyazın, çeşitli amaçlarla kullanılabilir ve etik ilkeler çerçevesinde kullanılmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi