Alemi Ceberut ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Alemi Ceberut" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alemi Ceberut" ne demek?

 1. Alem-I azamet ve kudret. (Bununla alem-i esma ve sıfat kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, alem-i evsattır. Yani üstte olan Lahut alemi ile altta bulunan melekut alemi arasındaki alem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice “kudret” manasındadır). (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i ceberut)

Alemi Ceberut nedir? İlişkili sözcükler

 • Ceberut: Merhametsizlik, zorbalık Örnek: Böyle ceberut sahibi firavunlar karşısında ağız açmak haddimize mi düşmüş. R. N. Güntekin Acımasız, merhametsiz, zorba Örnek: Ceberut hanım, hiçbir şeye izin vermiyordu ki! A. İlhan Tanrı’nın her şeyin üstünde olan kudreti Tasavvufta devamı...
 • Alemi Ekber: En büyük alem. Kainat.(Şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan alem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet, kainattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki san’at, Sani-i Vahid’e şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini san’at dahi, devamı...
 • Alemi Nasut: İnsanlar alemi ve dünya hayatı. Mahlukiyet. Alem-i Lahut’un zıddı. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i nâsut) devamı...
 • Alemi Esbab: Sebepler alemi. Her şeyin bir sebebe dayanarak olduğu alem. Bu dünya. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i esbab) devamı...
 • Alemi Berzah: Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur’anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı devamı...
 • Alemi Kevn ü Fesad: Cismani alem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fani alem. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i kevn ü fesad) devamı...
 • Alemi Kevn: Varlık alemi. Kainat. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i kevn) devamı...
 • Alemi Tekvin: Devamlı değişen. Vücud ve hudus alemi. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i tekvin) devamı...
 • Lahutı: Uluhiyet alemine mensub ve müteallik olan. Sır alemi. Gaybi aleme ait. Ruhani alemle alakalı. (Osmanlıca’da yazılışı: lahutî) devamı...
 • Alemi Melekut: Melekut alemi. (Bak: Melekut) (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i melekut) devamı...

Alemi Ceberut ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.