Aleutian Vizonlarının Hastalığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Aleutian Vizonlarının Hastalığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aleutian Vizonlarının Hastalığı" ne demek?

 1. Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis.

Aleutian Vizonlarının Hastalığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Ibaraki Hastalığı: Sığırlarda, koyunlardaki mavidile benzer tarzda, ağız mukozası, dil ve yemek borusunda ülser ve nekroz oluşumu, yüksek ölüm oranıyla belirgin, Japonya’da görülen, Reoviridae ailesinden bir orbivirüs tarafından oluşturulan hastalık. devamı...
 • Bıldırcın Hastalığı: Genç tavuk, hindi ve av kuşlarında, Clostridium colinum tarafından oluşturulan, bağırsaklarda mukoza ülserleri ve karaciğerde nekroz odaklarıyla belirgin akut veya subakut seyirli bakteriyel hastalık. devamı...
 • Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı: Sığırlarda Flaviviridae ailesinde Pestivirüs tarafından oluşturulan bulaşıcı, birbirinden ayrı iki hastalık tablosu, BVD/MD, viral diyare-mukoza hastalığı. Viral diyarede ateş, ishal, mukozal değişimler ve lökopeniyle belirgin olup seyrek olarak ölüm görülür. Mukoza hastalığında, ateş, mukoid burun akıntısı, kanlı ishal, hızlı dehidrasyon, sindirim sisteminde erozyon, ülser ve kanamalarla görülür ve daima ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Virüsün nonsitopatik devamı...
 • Domuzların Viral Ensefalomiyelitisi: Süt emen domuzlarda, çok bulaşıcı ve ölümcül, antijenik yapıları farklı enterovirüsler tarafından oluşturulan, titreme, çırpınma, felç ve şiddetli irinsiz, akut polioensefalomiyelitisle belirgin hastalık, domuzların enzootic polioensefalomiyelitisi, domuz poliomiyelitisi, Taflan hastalığı, Teschen hastalığı. devamı...
 • Aleutian Mink Disease: Aleutian vizonlarının hastalığı devamı...
 • Sığırların Bulaşıcı Rinotrakeitisi: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem. devamı...
 • Derinin Aktinik Hastalıkları: Güneş ışığındaki aktinik radyasyon olarak bilinen kimi bileşenler tarafından oluşturulan özel hastalık grubu, aktinik hastalıklar. Güneş yanığı, fotosentitizasyon, fotoalerji ve deri kanserlerinden oluşur. devamı...
 • Lökoz Sarkom Grubu Hastalık: Kanatlılarda Retroviridea ailesindeki virüsler tarafından oluşturulan, iyi veya kötücül tümörlerin oluşumuna öncülük eden bir grup virüs hastalığı. devamı...
 • Sığırların Peteşiyal Humması: Sığırların klinik olarak dil, konjunktiva ve vulva mukazası üzerinde peteşiyal kanamalarla belirgin, nötrofillerde yerleşen Cytoecetes ondiri tarafından oluşturulan hafif seyirli ateşli hastalık. devamı...
 • Kedi Panlökopenisi: Kedigillerde, rakun ve vizonlarda, kedi parvovirüsü tarafından oluşturulan, bağırsakta, lenfoid organlarda ve kemik iliğinde nekroz, involüsyon veya rejenerasyon, timüste atrofiyle birlikte ishal, kusma ve dehidrasyonla belirgin akut seyirli hastalık, kedilerin bulaşıcı enteritisi, kedilerin agranülositozisi, panlökopeni. Gebeliğin geç döneminde dölütü enfeksiyonlarında başta beyincik hipoplazisi olmak üzere merkez devamı...

Aleutian Vizonlarının Hastalığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.