alfabe yazısı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alfabe yazısı kelimesinin manası:

  1. Bir dildeki kelimelerin seslerini, o dilde kullanılan ve her biri belirli işaretlere bağlı harflerle gösteren yazı türü. Bu yazı türü kısmen göreceli ses değerlerine dayanır. Türkçenin, Almancanın, Fransızcanın, İngilizce ve İtalyancanın yazı sistemlerinde olduğu gibi. krş. sesçil alfabe, sesçil yazı (çevriyazı), ses yazısı.

alfabe yazısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları