Ali Beyt ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ali Beyt" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ali Beyt" ne demek?

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca’da yazılışı: âl-i beyt)

Ali Beyt nedir? İlişkili sözcükler

 • Ihtimamı Beyt: Evi süpürme, temizleme. (Osmanlıca’da yazılışı: ihtimam-ı beyt) devamı...
 • Beytüz Zifaf: Gelin odası. (Osmanlıca’da yazılışı: beyt-üz zifâf) devamı...
 • Arazii Mahmiye: Huk: Beytülmale ait araziden, koru, mer’a, yol, pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına ayrılmış olan arazi. (Osmanlıca’da yazılışı: arâzi-i mahmiye) devamı...
 • Masume: Suçsuz, günahsız (kadın) Örnek: O masumeyi yataklarda inletmek senin şanına yakışır mı? R. N. Güntekin Temiz, saf (kadın). Günahsız, suçsuz. devamı...
 • Hulefai Mehdiyyın: Mehdi olan halifeler. Yani ahir zamanda gelen büyük mehdinin bazı vasıflarına sahib olan halifeler. (Bak: Mehdi)(Hz. Mehdi’ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır… Resul-i Ekrem (A.S.M.) vahye istinaden herbir asırda kuvve-i maneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hadiselerde ye’se düşmemek için, hem alem-i islamiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Al-i Beytine devamı...
 • Kabe: Bir kimsenin taptığı, kutsal saydığı yer. Mekke’de bulunan, Müslümanlarca ziyaret ve tavaf edilen kutsal yer. devamı...
 • Ubeyt: Bk. Übeyt. devamı...
 • Hüseyini Cisrı: (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt’tendir. Cami-ül Ezher’de tahsil görmüş ve zamanının dini, edebi ve felsefi ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri “Risale-i Hamidiye”sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, kitap olarak neşretmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hüseyin-i cisrî) devamı...
 • Babıali: Osmanlı ımparatorluğu döneminde ıstanbul’da sadrazamlık ve başka önemli devlet kurumlarının bulunduğu yapı. Osmanlı hükûmeti. devamı...
 • Muaviye: emevi devletinin ilk hükümdarı olup hind ve ebu süfyan’ın oğludur. mekke’de doğmuştur. hz. peygamber (s.a.s.)’in kayınbiraderi ve vahiy katibidir (Mi: 603 – 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam’da yirmi seneden devamı...

Ali Beyt ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.