Aliatik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Aliatik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Aliatik" ne demek?

 1. 1) bağlarla birbirine tutunmuş karbon atomlarından oluşan bileşiklere ait. 2) yağ ile ilgili; yağa ait.

Aliatik nedir? İlişkili sözcükler

 • Doymamış Bileşikler: Karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağlar bulunduğu için katılma bileşikleri oluşturabilen alken ve alkin sınıfından bileşikler. t devamı...
 • Doymuş Bileşikler: Karbon atomları arasında tekbağlar bulunan, yer değiştirme tepkimelerine giren, alkanlar sınıfından bileşikler. devamı...
 • Organik Bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. devamı...
 • Heterohalkalı Bileşikler: Halkada karbon dışı atomlar da taşıyan pirol, piran, tiyofen gibi bileşikler. devamı...
 • Zincir Izomerisi: Karbon bileşiklerinde görülen moleküldeki karbon atomları sayısı arttıkça karbon atomları arasındaki bağlanma düz zincir veya dallanmış zincir şeklinde olabilen ve farklı karbon iskeletine sahip olan bir tip molekül izomerisi. devamı...
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar: Etlerin ateş de kızartılması, dumanlanması, kahvenin kavrulması sırasında oluşan, birbirine kaynaşmış 3 veya 4 benzen halkası içeren, sadece karbon ve hidrojen atomlarından yapılmış maddeler, PAH. devamı...
 • Yapısal Formül: Bileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül. Atomların birbirleri ile ilişkilerini ve bağları gösteren formül. devamı...
 • Yapısal Izomerler: Aynı tür ve sayıda atomlar içeren, fakat yapısal formülleri farklı olan bileşikler. devamı...
 • Hidrokarbonlar Hydrocarbons: Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, sözgelimi petrolle işleyen taşıtların egzos gazlarında bulunan ve yalnızca karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşikler. devamı...
 • Tamkatsız Bileşikler: Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. devamı...

Aliatik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.