alien sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alien kelimesinin manası:

 1. Yabancı, yabancı uyruklu, ecnebi
 2. Başka Irktan olan kimse
 3. Bazı hak veya imtiyazlardan mahrum olan kimse
 4. Hariçte bırakılan kimse
 5. Başkasına devretmek (malb.)
 6. Muhabbetini soğutmak
 7. Yabancı uyruklu
 8. Yabancı özellikleri olan
 9. Yerleşmemiş
 10. Uymamış, intibak etmemiş.
 11. Yabancı, yabancı uyruklu kimse, ecnebi; yaratık; haklardan mahrum bırakılan kimse; yabancı kelime, aktarma [dilb.]

alien ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları