alışkanlık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alışkanlık kelimesinin manası:

  1. Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy, ünsiyet
    Örnek: ... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Anayasa
  2. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
  3. İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış.
  4. Kişinin bağımlılığının olmadığı, ancak yazı yazarken veya imza atarken kişiye has karakteristik özelliklerin tekrarlanması.
  5. Bir ilacın tekrarlanarak kullanılması sonucunda oluşan psişik bağımlılık durumu.
  6. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum.
  7. Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.

alışkanlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları