Alışkı Geçmişliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Alışkı Geçmişliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alışkı Geçmişliği" ne demek?

 1. “Şiir yazar mısınız” sorusuna karşı “Gençliğimde yazdım” cevalbındaki “yazdım” sözü bir defalık bir işi anlatan geçmişlik zaman olmayıp “yazardım” değerinde alışkı veya sürekli eylem anlatan biralışkı geçmişliğidir.

Alışkı Geçmişliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Alışkı şimdikiliği: “Kitaplarına dokunmayın, kızıyor?” cümlesindeki “kızıyor” şimdikiliği, o adamın şimdi kızmış bir halde bulunduğunu değil, kitaplarına dokunulduğu zaman kızmak, huyu olduğunu anlattığa için biralışkı şimdikiliği olup alışkı bildiren geniş zaman değerindedir. devamı...
 • Duyulan Geçmiş Zaman Kipi: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işlediğini anlatan, içinde şekil ve zaman kavramı taşıyan kip. Türkçede -mIş/-mUş ekleriyle kurulur: || tek. 1. şah. uyumuşum (<uyu-muş-um) tek. 2. şah. uyumuşsun (<uyu-muş-sun) tek. 3. şah. uyumuş (<uyu-muş) çokl. 1. şah. uyumuşuz (<uyu-muş-uz) çokl. 2. şah. uyumuşsunuz (<uyu-muş-sunuz) çokl. 3. şah. devamı...
 • Geçmişlik: Geçmiş zaman Türkçede iki şekilde olur: Ya Gördü, Gitti gibi -di’li geçmiş zaman veya Görmüş, Gitmiş gibi -miş’li geçmiş zaman. Birincisi yakından olan bir bilgiyi, ikincisi ise başkasından duyulan veya farkına varılmadan yapılan bir işin haberini vermeğe yarar. Fransızcada da iki türlügeçmişlik var: BELİRLİ veya YALIN ve BELİRSİZ veya BİLEŞİK (P. défini ou simple et devamı...
 • Edici Ismi: Kendisinden herhangi bir eylem çıkan kimseyi veya şeyi anlatan kelime. Yazıcı, Okuyucu gibi. devamı...
 • Görülen Geçmiş Zaman Kipi: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Türkçede görülen geçmiş zaman -DI/-DU ekiyle kurulur. || 1. tek. şah. geldim (<gel-di-m), || 2. tek. şah. geldin (<gel-di-n), || 3. tek. şah. geldi (<gel-di), || 1. çokl. şah. geldik (<gel-dik), || 2. çokl. şah. geldiniz (<gel-di-niz), || 3. çokl. devamı...
 • Ettirgen Eylem: (Derleme., ettirgen fiil, ettirgen çatılı fiil) Taşıdığı kavram, bir nesneye aktarılabilen çatılı eylem. Türkçede bu eylem, geçişli veya geçişsiz eylem kök veya gövdelerine -ir-, -tir-, -t-eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulur: Çocuğa ilâcı zor içirdik; Bu işi başkasına yaptırtmak gerekir; Lütfen kapıyı kapatınız vb. devamı...
 • Muzari: Bk. geniş zaman kipi Sâmi dillerde henüz başlamamış veya başlayıp da tamamlanmamış eylemleri anlatan zaman şekli. Bak, Ağır erkelimuzari, Hafif erkelimuzari, Üstünlü, Ötrülü ve Cezimlimuzari. devamı...
 • Bıçak Yarası Geçer: Hakaret, ağır söz vb. gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatan bir söz. devamı...
 • Belirsiz Geçmiş Kipi: (Derleme.. nakli mazi, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. Türkçede bu kip -miş ekiyle kurulur: 1. K. T. gelmişim (gel-miş-im) , almışım, olmuşum, gülmüşüm. 2. K. T. gelmişsin (gel-miş-sin) , almışsın, olmuşsun, gülmüşsün. 3. K. T. gelmiş devamı...
 • Imprescriptible: Hükmü geçmez Sahibinin hakkı baki kalan, sürekli, daimi. devamı...

Alışkı Geçmişliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.