alıştırma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alıştırma kelimesinin manası:

  1. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz.
  2. İdman.
  3. Alıştırmak işi.
  4. Vücudun, biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması.
  5. Motor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma.

alıştırma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları