Alkali Fastness ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Alkali Fastness" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alkali Fastness" ne demek?

 1. Alkali haslığı

Alkali Fastness nedir? İlişkili sözcükler

 • Alkali Fastness: Alkali haslığı devamı...
 • Colour Fastness: Renk haslığı devamı...
 • Caustic Alkali: Yakıcı alkali, hidroksitli alkali devamı...
 • Elektropozitiflik: Bir elementin elektron verip katyon oluşturma eğilimi. Alkali ve toprak alkali metaller elektropozitiftir. devamı...
 • Alkaliıi Dağlama: Mekanik işlemler sırasında oluşmuş çizik ve benzeri yüzey kusurlarını azaltmak ya da gidermek amacıyle, alkali çözeltiler içinde yapılan dağlama. devamı...
 • Nötrlemek: Asit veya alkali tepkisi gösteren bir eriyiği alkali veya asit katarak nötr duruma getirmek. devamı...
 • Alkaloz: Alkalozis. Suların aşırı alkali olması durumu. devamı...
 • Zeolit: Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat. devamı...
 • Nötr: Tarafsız, yansız. Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız. devamı...
 • Alcalic Fumarole: Alkali tüten devamı...

Alkali Fastness ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.