Alkol Fermantasyonu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Alkol Fermantasyonu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alkol Fermantasyonu" ne demek?

 1. Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıyla iki karbonlu asetaldehidin oluştuğu ve bunun da NADH’den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu maya ve bazı anaerob mikroorganizmalarda görülen fermantasyon tipi, etanol fermantasyonu.

 2. Glikoliz yoluyla glikozun anaerobik koşullarda etanole dönüşümü, etanol fermantasyonu.

Alkol Fermantasyonu nedir? İlişkili sözcükler

 • Bütirik Asit Fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. devamı...
 • Bütirik Asit Fermantasyonu: Clostridium türleri tarafından glikozun anaerobik koşullarda yıkımlanarak bütirik asit, asetik asit, CO2, H ve bazı durumlarda aseton, bütanol, bütilen glikol vb. maddelerin meydana gelmesi olayı. devamı...
 • Etanol Fermantasyonu: Alkol fermantasyonu. Alkol fermantasyonu. devamı...
 • Etil Alkol: Alkol. Çeşitli tahıl, meyve ve köklerindeki karbonhidratların fermantasyonuyla elde edilen, alkollü içkilerin yapısında bulunan, organik çözücü olarak kullanılan, renksiz ve yanıcı kimyasal bileşik. devamı...
 • Laktik Asit Fermantasyonu: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması. devamı...
 • Glikoliz: (Yun. glykys: tatlı; lyein: çözmek) Sitoplâzmada, glikozun pirüvik aside (aerobik solunum) ya da lâktik aside (anaerobik solunum) kadar parçalanması ve ATP meydana gelmesi reaksiyonları. Glikozun enzimatik tepki sonucu daha basit devamı...
 • Alkolik Fermantasyon: Glikozun etil alkole dönüşmesi sırasında oluşan ve mayalar için karakteristik olan fermantasyon biçimi. devamı...
 • Uyumlu Bakteriler Facultative Bacteri: Hem aerobik hem de anaerobik koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalar. devamı...
 • Pirüvat Dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. devamı...
 • Pirüvat Dekarboksilaz: Maya ve bazı mikroorganizmalarda bulunan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat gerektiren liyaz sınıfından bir enzim. İki basamakta gerçekleşen piruvik asitten etanol ve karbondioksit oluşumunun ilk basamağında piruvik asitten asetaldehit ve karbondioksit oluşturan enzim. devamı...

Alkol Fermantasyonu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.