alkol fermentasyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alkol fermentasyonu kelimesinin manası:

  1. Pirüvik asitten karboksil grubunun çıkarılması ile iki karbonlu asetaldehidin teşekkül ettiği ve bunun da NADH’ den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu, bazı aneorob organizmalar tarafından kullanılan bir metot.

alkol fermentasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları