Alkoller ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Alkoller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alkoller" ne demek?

 1. Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (R) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, R—OH genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. Örn. etil alkol (C2H5OH).

 2. Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (R) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, R

Alkoller nedir? İlişkili sözcükler

 • Polihidrik Alkoller: Yapılarında pek çok hidroksil grubu bulunduran alkoller. devamı...
 • Karboksilli Asit: Genel formülü R-COOH olan organik asit. Burada R alkil vaya aril radikali olabilir. devamı...
 • çokdeğerlikli Alkoller: Moleküllerinde, birden çok hidroksil kökü bulunan alkoller. devamı...
 • Alkolle çökeltme: Etanol ve tuz yardımı ile DNA moleküllerinin yoğunlaştırılması. devamı...
 • Alkyl Aryl Sulfonate: Alkil aril sülfonat devamı...
 • Ester: Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde. Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R’OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR’ genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları devamı...
 • Pentoz: Genel formülü (CH2O)5 olan herhangi bir nıonosakkarit. Arabinoz, riboz ve ksiloz gibi. Genel formülü (CH2O)5 olan, arabinoz ve ksilozda olduğu gibi 5 karbon atomu içeren monosakkarit yapısında bir şeker devamı...
 • Asit Halojenürler: R-Cox şeklindeki bileşikler (R, alkil veya aril, X halojen). devamı...
 • Asit Halojenürler: R-Cox şeklindeki bileşikler (R, alkil veya aril, X halojen). devamı...
 • Alkilarilhalojenürler: Rx tipi bileşikler (R, alkil veya aril, X, halojen). devamı...

Alkoller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.