allah sözlük anlamı nedir?

Sözlükte allah kelimesinin manası:

  1. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyucusu olan, tek, yüce ve üstün varlık.
  2. Yaradan, Tanrı, Rab, Mevla.
  3. Bk. tanrı

allah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları