Allamei Küll ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Allamei Küll" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Allamei Küll" ne demek?

 1. Bir şeyin ilmine vakıf olan. Bir hususda ihtisas sahibi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: allâme-i küll)

Allamei Küll nedir? İlişkili sözcükler

 • Kesbi Muarefe: Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak. (Osmanlıca’da yazılışı: kesb-i muârefe) devamı...
 • Allame: Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili Örnek: Tarihî zihniyet taşımak için tarihçi olmak şart değildir. İlmî düşünebilmek için allame olmak şart olmadığı gibi. S. Eyuboğlu Çok büyük alim. Meşhur olmuş büyük mütefekkir. Her ilimde ihtisas sahibi. (Osmanlıca’da yazılışı: allâme) devamı...
 • Mabudiyyet: Mabud oluş. Kendine ibadet edilmeğe layık olan, ki bu sıfat ancak Allah’a mahsustur. Uluhiyyet.(İşte şu vaziyette bir insana hakiki ma’bud olacak; yalnız, her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. devamı...
 • Usulü Fıkıh Ilmi: Fıkıh ilmine ait bilgilerin esası ve istinadgahı olan bir ilimdir. Şer’i hükümlerin mufassal ve muayyen delilleri ve hikmetleri bu sayede bilinir ve bu dini hükümler, bu muayyen ve müşahhas deliller vasıtası ile istinbat ve isbat olunur. Bu ilme “Hikmet-i teşriiye” de denilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: usul-ü fıkıh ilmi) devamı...
 • Lafzı Küllı: Man: Manası umumi ve herkesçe müşterek olan lafız. “İnsan” gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: lafz-ı küllî) devamı...
 • Emri Ademı: Olması mümkün olan birşeyin sebeblerinden bir veya birkaçını yapmamakla o şeyin olmamasına sebep olmak. (Osmanlıca’da yazılışı: emr-i ademî) devamı...
 • üstadı Küll: Herkesin üstadı. Her çeşit ilimde çok ileri bilgisi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: üstad-ı küll) devamı...
 • Teveccüh: Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme Örnek: O da benim gibi Avrupa görmüş ihtisas sahibi kart bir gencin teveccühünden memnundur. H. E. Adıvar Bk. uyarı cevabı devamı...
 • Sipahi: Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker Örnek: Bazı sipahi ağası gibi mağrurdu, kimi cengâver tavırlı ve sakindi. Y. K. Beyatlı Osmanlı İmparatorluğu´nda tımar sahibi bir sınıf atlı asker. osmanlı impa-ratorluğu’nda tımar devamı...
 • Maliki Yevmiddin: Herkesin dünyada yaptığının mükafat ve cezasını göreceği yer olan ahiretin, din gününün, maliki, sahibi olan Allah (C.C.) (Osmanlıca’da yazılışı: malik-i yevmiddin) devamı...

Allamei Küll ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.