Allegorically ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Allegorically" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Allegorically" ne demek?

 1. Kinayeli olarak

Allegorically nedir? İlişkili sözcükler

 • Allegorize: Remiz ve kinaye yolu ile öğüt verici hikâye haline getirmek Bir hikâyeyi remiz ve kinaye şeklinde yorumlamak devamı...
 • Allegoric: Alegorik, kinayeli , remzi Alegorik, kinayeli devamı...
 • Allegory: Remiz ve kinayeli hikâye , kinaye. Alegori, kinaye devamı...
 • Kinayeli: İçinde kinaye bulunan (söz) Örnek: Mebrure bu kinayeli sözlerle kendisine uzanan mektubu aldı. P. Safa devamı...
 • Allusion: İma, kinaye, imleme, bahis, zikir. İma, laf çaktırma, dokundurma, taş, kinaye devamı...
 • Medresei Yusufiye: Hz. Yusuf’un (A.S.) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinaye olarak, İman ve Kur’an hizmetinden dolayı tevkif edilenlerin hapsedildiği yere verilen isim. (Osmanlıca’da yazılışı: medrese-i yusufiye) devamı...
 • Mekniyyat: (Mekniyye. C.) Kinayeli cümleler. devamı...
 • The Metaphor Stands For: Mecaz -‘u simgeliyor, kinaye -‘ı belirtiyor devamı...
 • Künat: (Kani. C.) Kinayeciler. Kinaye söyliyenler. devamı...
 • Telvihat: Telvihler. Kinaye halindeki işaretler. (Osmanlıca’da yazılışı: telvihât) devamı...

Allegorically ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.