Allegory ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Allegory" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Allegory" ne demek?

 1. Remiz ve kinayeli hikâye , kinaye.

 2. Alegori, kinaye

Allegory nedir? İlişkili sözcükler

 • Allegorize: Remiz ve kinaye yolu ile öğüt verici hikâye haline getirmek Bir hikâyeyi remiz ve kinaye şeklinde yorumlamak devamı...
 • Kinayeli: İçinde kinaye bulunan (söz) Örnek: Mebrure bu kinayeli sözlerle kendisine uzanan mektubu aldı. P. Safa devamı...
 • Allusion: İma, kinaye, imleme, bahis, zikir. İma, laf çaktırma, dokundurma, taş, kinaye devamı...
 • Abbreviate: Kısaltmak, özetlemek, ihtisar etmek abbrevia’tion kısaltma, remiz, bir veya birtakım kelimeleri gösteren harf veya harfler Özetleme, ihtisar devamı...
 • Alegorik: Alegori ile ilgili devamı...
 • Allegoric: Alegorik, kinayeli , remzi Alegorik, kinayeli devamı...
 • Veiled Reference: Remiz devamı...
 • Allegorically: Kinayeli olarak devamı...
 • Mekniyyat: (Mekniyye. C.) Kinayeli cümleler. devamı...
 • The Metaphor Stands For: Mecaz -‘u simgeliyor, kinaye -‘ı belirtiyor devamı...

Allegory ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.