Allel Frekansı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Allel Frekansı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Allel Frekansı" ne demek?

 1. Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı.

Allel Frekansı nedir? İlişkili sözcükler

 • Allel Frekansı: Bir populasyonda belirli bir allelin görülme sıklığı. devamı...
 • Allel Cetveli: Bir populasyonda belirli gen bölgelerindeki allelleri içeren cetvel. devamı...
 • Gen Frekansı: Bir populasyonda, belli bir gen lokusundaki özel bir alelin o lokustaki bütün alellerin toplamına oranı. Alellik frekansı. devamı...
 • Dengelenmiş Polimorfizm: (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması. devamı...
 • Minimum öldürücü Doz Mld: Herhangi bir maddenin test edilen populasyonda %100 ölüme sebep olabileceği en az doz. Minimum letal doz. devamı...
 • Izleyici Sayısı: Belirli bir izlencenin, belirli bir sinemanın, belirli bir dönemin ya da mevsimin izleyicilerini belirten sayı. devamı...
 • Keseneli: Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapacağı bir işten belirli bir süre için yararlanan, belirgin koşulla belirli bir süre için alıcı olan. Bir gazete, bir dergi ya da bölüntülü basılan herhangi bir devamı...
 • Themed: Belirli bir teması olan; belirli bir tema içeren; belirli bir motifi olan veya belirli bir motif ihtiva eden devamı...
 • Pazar Potansiyeli Market Potential: incelenen pazarda beklenen toplam talep. belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı. devamı...
 • Allel: Genin belirli bir bölgesinde bulunan alternatif formlardan her biri. Bir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri. devamı...

Allel Frekansı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.