Alodium ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Alodium" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alodium" ne demek?

 1. BaşŸKasına tabi olmadan sahip olunan mülk, bağŸımsız olarak toprak sahibi olma, bir derebeyine herhangi bir yükümlülük olmayan veya ücret ödenmeyen mülk

Alodium nedir? İlişkili sözcükler

 • Alod: Tam mülk, başŸkasına tabi olmadan sahip olunan mülk, bağŸımsız olarak sahip olunan ve bir derebeyine herhangi bir yükümlülük olmayan veya ücret ödenmeyen mülk; mal sahibinin tam ve mutlak mülkü
 • Alod: Tam mülk, başŸkasına tabi olmadan sahip olunan mülk, bağŸımsız olarak sahip olunan ve bir derebeyine herhangi bir yükümlülük olmayan veya ücret ödenmeyen mülk; mal sahibinin tam ve mutlak mülkü
 • Possession: Sahibi olma, mülk edinme, sahiplik, iyelik, mülk, tasarruf, hakim olma, sahip olunan şey, varlık, cin çarpması, cinnet, kafayı takma, saplantı Malik olma, iyelik, sahip olma, zilyetlik
 • Possession: Sahibi olma, mülk edinme, sahiplik, iyelik, mülk, tasarruf, hakim olma, sahip olunan şey, varlık, cin çarpması, cinnet, kafayı takma, saplantı Malik olma, iyelik, sahip olma, zilyetlik
 • Egemen: Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim. Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.
 • Işveren: İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron Örnek: Fabrikaları, atölyeleri gezin, işçilerle, işverenlerle konuşun. S. F. Abasıyanık Bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel ya da gerçek kişi.
 • Blokaj: Bloke etme işi. Hareketine engel olma, hareketini durdurma.
 • Blokaj: Bloke etme işi. Hareketine engel olma, hareketini durdurma.
 • Ondalık: Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar.
 • Berkitilmiş Borçlar: 1-Sürelerinin bitiminde ödenmeyen ve ödenme süresi yeniden belli edilen para ve saycalar. 2. Ödeme günü belli olmayan alacaklar. 3. Ödenmeyen, süregelen borçlar.

Alodium ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.