alt deri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alt deri kelimesinin manası:

  1. Üst derinin altında bulunan ikinci tabaka, hipoderm.
  2. Bazı gövde ve yaprakların üst derilerinin altında bulunan, çoğu kez hücre zarları kalınlaşmış özel doku, hipoderm.
  3. Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. Kutis, koryum, dermis.
  4. Derinin epidermisinin altındaki kan ve lenf damarları, sinir uçları, kıl folikülleri, ter ve yağ bezlerini içeren bağ dokusu, koryum, dermis.

alt deri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları