alt yazı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte alt yazı kelimesinin manası:

  1. Gazete, dergi, televizyon programı vb. yayınlarda çıkan resim ve fotoğrafları açıklayan yazı.
  2. Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını çeviri olarak görüntünün altında veren yazı.

alt yazı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları