Altderi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Altderi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Altderi" ne demek?

 1. Üstderinin altında bulunan ikinci tabaka,.

Altderi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tanecikli Tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri devamı...
 • Fosfolipit çift Tabakası: Hücre zarlarında bulunan iki lipit tabakası. Gliserin ya da sfingozine bağlı yağ asidi yan zincirlerinden oluşan fosfolipitlerin oluşturduğu iki lipid tabakası. devamı...
 • Dış Kas Tabakası: Sindirim kanalının mukoza ve submukoza tabakalarını dıştan çeviren, içte halkasal, dışta boyuna olmak üzere iki tabaka hâlinde bulunan kas tabakası. devamı...
 • Sert Tabaka: Göz akı. Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan, kökler ve suyun o bölüme girişini engelleyen yoğun tabaka. devamı...
 • Second 2: İkinci: a second time ikinci defa. bir daha: Please give him a second helping of soup. Ona bir porsiyon daha çorba verir misiniz? ikinci kimse/şŸey. düelloda şŸahit/yardımcı. oto. ikinci vites. çoğŸ. ikinci kalite mal. (bir öneriyi) desteklemek. ikinci olarak. devamı...
 • Lamina Koroidokapillaris: Gözde choroidea’da bulunan bir tabaka. Gözde choroidea’da bulunan bir tabaka.Dgr.: anat. lamina choroidocapillaris devamı...
 • Lobopodyum: Dil veya parmak biçiminde dış tabakası yoğun, iç tabakası daha akışkan, çabucak oluşup aynı hızla geri çekilebilen, Entamoeba ve kimi Mastigophora’larda bulunan bir protoplasma uzantısı. devamı...
 • Yara Kabuğu Akarı: Psoroptidae ailesinde bulunan akar cinsi. Bu cinste bulunan türlerin erkekleri 410-564 x 260-460 mikron, dişileri 405-820×350-500 mikron büyüklükte oval ve büyük, deri üzerinde gözle kolayca görülebilen, kapitulumları uzun ve ince, ayakları kalın ve uzun, dorsalden bakıldığında görülebilen, erkeklerin birinci, ikinci ve üçüncü çift ayaklarının, dişilerin ise birinci, ikinci ve dördüncü çift ayaklarının sonunda uzun ve devamı...
 • Bazal Lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki devamı...
 • Dikensi Tabaka: Derinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan, bazal tabaka (stratum basale) ile birlikte Malpighi tabakasını oluşturan, mitoz bölünme kabiliyeti yüksek hücre tabakası. devamı...

Altderi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.