Alternate ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Alternate" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alternate" ne demek?

 1. Karşılıklı, almaşık, münavebeli

 2. Karşılıklı olmayan, almaşık

 3. İcabında başkasının yerini alabilen kimse, vekil

 4. Münavebe ile birbirini takip etmek veya ettirmek

 5. Bir sıra takip etmek, birbiri ardına gelmek

 6. Sıra ile yapmak, değişimli olarak yapmak,;birbirini izlemek, birbirini takip etmek, değiştirmek, değişmek

Alternate nedir? İlişkili sözcükler

 • Alternation: Münavebe, birbirinin yerini alma Birbirini takip etme devamı...
 • Alternately: Sıra ile, değŸişŸimli olarak, nöbetleşŸe devamı...
 • Exercise: ), (f.) uygulama, tatbik, icra, yürütme, ifa, yerine getirme, kullanma Talim, alıştırma egzersiz devamı...
 • Tetabu: Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek. devamı...
 • Establish: Kurmak, tesis etmek Saptamak, tespit etmek, tayin etmek devamı...
 • Alternate 1: Birbirini sırayla izleyen (şŸeyler). bot. almaşŸık, alternatif. alternatif, başŸka. başŸkasının yerine geçebilen kimse, yedek. devamı...
 • Execute: İcra etmek, tatbik mevkiine koymak, yürürlüğe koymak Başarmak, üstesinden gelmek, yapmak, etmek devamı...
 • Modify: Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. Tadil etmek, tebdil etmek, bir şeyde değişiklik yapmak, biraz değiştirmek devamı...
 • Train: Tren, katar Saf Refakatçiler, maiyet devamı...
 • Assemble: Toplamak, birleştirmek, bir araya getirmek, kısımlan birbirine uydurmak Parçaları yerli yerine takmak devamı...

Alternate ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.