altı karış beberuhi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte altı karış beberuhi kelimesinin manası:

  1. Kısa boylu olanlar için alay yollu söylenir.
  2. Alay kısa boylu kimse.

altı karış beberuhi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları