altık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte altık kelimesinin manası:

  1. Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: "Kimi insanlar fânidir" önermesi "Bütün insanlar fânidir" önermesinin altığı olur.

altık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları