Altkarşıt ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Altkarşıt" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Altkarşıt" ne demek?

 1. Konusuyle yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri.

Altkarşıt nedir? İlişkili sözcükler

 • Altık: Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: “Kimi insanlar fânidir” önermesi “Bütün insanlar fânidir” önermesinin altığı olur. devamı...
 • Değilleyici: Yüklemi olumsuz olarak konmuş (önerme). Karşıtı bk. evetleyici devamı...
 • Tümel Niceleyici: Bir birli açık önermeden,ancak bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan bir önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı: (…) Krş.. tikel niceleyici. devamı...
 • Tümel Niceleyici: Bir birli açık önermeden,ancak bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan bir önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı: (…) Krş.. tikel niceleyici. devamı...
 • Olumsuz Tümce: Olumsuz cümle. Yüklemi olumsuzluk kavramı veren tümce: Çocuk hasta değilmiş; Parası yok; Gelmezseniz biz de gitmeyiz; iki karpuz bir koltuğa sığmaz vb. devamı...
 • Evirme: Evirtim. Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: “Hiçbir insan ölümsüz değildir” önermesinden evirme yoluyla “hiçbir ölümsüz insan değildir” önermesi devamı...
 • Eylemde Karşıt Görünüm: Emir kipi dışındaki isteme kiplerinin, hikâye veya rivayet birleşik zamanlarından biriyle kullanılmasından doğan bazı durumlarda, olumlu çekimlerin olumsuz, olumsuz çekimlerin olumlu kavramlar vermesi. Dilek kipinin hikâyesinde: Gelseydi (gelmedi) , gelmeseydi (geldi) ; istek kipinin hikâyesinde: Geleydi (gelmedi) , gelmeyeydi (geldi) ; gereklik kipinin hikâyesinde: Gelmeliydi (gelmedi) , gelmemeliydi (geldi) ; dilek kipinin rivayetinde: Gelseymiş (gelmemiş) devamı...
 • Sinirsel Tümevarım: Belirli bir etkinlik dizgesi içindeki bir ketlenme süresinin, ilintili olan başka bir dizgedeki tepkiyi güçlendirmesi (olumlu iletim), ya da belirli bir etkinlik dizgesindeki uyarılmanın ilişkili bulunan başka bir dizgedeki ketlenmeye yol açması (olumsuz iletim) görüşü. devamı...
 • Ambivalently: Kararsız bir şŸekilde, söz konusu bir şŸeye ilişŸkin olarak hem olumlu hem olumsuz duygularla olan devamı...
 • Kemotaksi: Kimyasal çekim (Yun. chemeia: değişme; taxis: ayarlama) Hücrelerin ya da serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyancıya karşı olumlu ya da olumsuz tepkimeleri. Pozitifkemotaksi, negatifkemotaksi gibi. devamı...

Altkarşıt ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.