alttaki

“Alttaki” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Alttaki” ifadesi, İngilizce’de “below” ve Türkçe’de “aşağıda” olarak çevrilen yaygın bir kelimedir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de, bir şeyin diğerininkinden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu makale, “alttaki” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve örneklerini ayrıntılı olarak inceleyecektir.

İngilizce Anlamı: “Below”

İngilizce’de “below” kelimesi, bir şeyin diğerininkinden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Hem fiziksel hem de mecazi anlamlarda kullanılabilir.

Fiziksel Anlam:

Fiziksel anlamda “below”, bir şeyin dikey olarak daha düşük bir konumda olduğunu ifade eder. Örneğin:

 • The book is below the table. (Kitap masanın altındadır.)
 • The plane is flying below the clouds. (Uçak bulutların altından uçuyor.)

Mecazi Anlam:

Mecazi anlamda “below”, bir şeyin daha düşük bir seviyede, kalitede veya statüde olduğunu ifade eder. Örneğin:

 • His grades are below average. (Notları ortalamanın altındadır.)
 • The company’s sales are below expectations. (Şirketin satışları beklentilerin altındadır.)

Türkçe Anlamı: “Aşağıda”

Türkçe’de “aşağıda” kelimesi, bir şeyin diğerininkinden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmek için kullanılır. İngilizce’deki “below” kelimesine benzer şekilde, hem fiziksel hem de mecazi anlamlarda kullanılabilir.

Fiziksel Anlam:

Fiziksel anlamda “aşağıda”, bir şeyin dikey olarak daha düşük bir konumda olduğunu ifade eder. Örneğin:

 • Kitap masanın altındadır.
 • Uçak bulutların altından uçuyor.

Mecazi Anlam:

Mecazi anlamda “aşağıda”, bir şeyin daha düşük bir seviyede, kalitede veya statüde olduğunu ifade eder. Örneğin:

 • Notları ortalamanın altındadır.
 • Şirketin satışları beklentilerin altındadır.

Kullanımları

“Alttaki” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır. İşte bazı yaygın kullanımlar:

 • Konum belirtmek: Bir şeyin diğerininkinden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmek için.
 • Sıralama belirtmek: Bir şeyin bir liste veya sıralamadaki konumunu belirtmek için.
 • Kalite veya seviye belirtmek: Bir şeyin daha düşük bir kalitede veya seviyede olduğunu belirtmek için.
 • Karşılaştırma yapmak: İki veya daha fazla şeyin konumunu, kalitesini veya seviyesini karşılaştırmak için.

Örnekler

İngilizce:

 • The temperature is below freezing. (Sıcaklık donma noktasının altındadır.)
 • The company’s stock price is below its initial public offering price. (Şirketin hisse senedi fiyatı ilk halka arz fiyatının altındadır.)
 • The team is ranked below the top ten in the league. (Takım ligde ilk onun altındadır.)

Türkçe:

 • Sıcaklık donma noktasının altındadır.
 • Şirketin hisse senedi fiyatı ilk halka arz fiyatının altındadır.
 • Takım ligde ilk onun altındadır.

Sonuç

“Alttaki” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de bir şeyin diğerininkinden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmek için kullanılan yaygın bir kelimedir. Hem fiziksel hem de mecazi anlamlarda kullanılabilir ve konum, sıralama, kalite veya seviye belirtmek için çeşitli bağlamlarda kullanılır. Bu makale, “alttaki” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve örneklerini ayrıntılı olarak incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi