Alumina ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Alumina" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alumina" ne demek?

 1. Ai2O3, aluminyum oksit; doğada, boksit korundum gibi cevherler ya da feldspat, mika gibi minerallerle karışmış olarak bulunan özdek. (Başlıca, alüminyum üretiminde, ayrıca ateşe dayanır gereçlerin, yüze tutucuların, çeşitli kimyasal bileşiklerin yapımında kullanılır.)

 2. Ai2O3, aluminyum oksit; doğada, boksit korundum gibi cevherler ya da feldspat, mika gibi minerallerle karışmış olarak bulunan özdek. (Başlıca, alüminyum üretiminde, ayrıca ateşe dayanır gereçlerin, yüze tutucuların, çeşitli kimyasal bileşiklerin yapımında kullanılır.)

Alumina nedir? İlişkili sözcükler

 • Toughened Alumina: zirkonya ile toklaştırılmış alümina (zta) devamı...
 • Toughened Alumina: zirkonya ile toklaştırılmış alümina (zta) devamı...
 • Alumina Oxide: Alo devamı...
 • Alumina Inclusion: Alümina kalinti devamı...
 • Silicone: Silikon, birbirini takip eder oksijen ve silikon atomlarından oluşŸan çeşŸitli bileşŸiklerin herbiri (esasen endüstriyel uygulamalarda kullanılan) devamı...
 • Aluminat: Aluminyum hidroksitten oluşan suda çözünen [Al(OH)5]2-, [Al(OH)6]3- iyonları ve oksitlerin eritilmesiyle elde edilen aluminat AlO33- ve AlO2- (meta aluminat) iyonlarını içeren bileşiklerin genel adı. Doğada MAl2O4 formüllü aluminatlar yaygındır, örneğin MgAl2O4 (spinel). Çözünür aluminatlar, örneğin NaAlO2 sodyum hidroksitin aluminyum hidroksite etkisi ile, çözünmeyen aluminatlar uygun metal oksitleri ve aluminyum oksit karışımlarının eritilmesi ile elde edilirler. devamı...
 • Bauxite: Bir çeşit alüminyum oksit veya hidroksit. Boksit devamı...
 • Sentez Gazı: Kömür veya doğal gazların hava ortamında subuharı ile reaksiyonu sonucu elde edilen, düşük oranda azot gazı içeren, amonyak, metanol ve çeşitli organik bileşiklerin sentez işlemlerinde kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit gazı (3:1) karışımı. devamı...
 • Kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. devamı...
 • Flüorit: Kalsiyum flüorür bileşiminde, çeşitli renkleri olan bir mineral: flüorit, vazo, kâse gibi şeyler yapmaya yaradığı gibi, madencilikte de ergitme işinde kullanılır. devamı...

Alumina ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.