Amaçlılık Kuramı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Amaçlılık Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amaçlılık Kuramı" ne demek?

 1. Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir erek ve sonuca doğru çabalama ya da itilme özelliği gösterdiğini, bu özelliğin de salt mekanik, kimyasal olarak açıklanamayacağını savunan görüş.

Amaçlılık Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Amaçlılık Ruhbilimi: Davranışı, mekanik ya da fizyolojik bir etkinlik değil, amaçlılık özelliği taşıyan bir etkinlik olarak ele alıp inceleyen ruhbilim türü. devamı...
 • Ağılılık: Gaz, çözelti ve benzerlerinin gösterdiği ağılı olma özelliği. devamı...
 • Yaygınlaşma Kuramı: Benzer kültürlerin insanın yaradılışındaki benzerlik yüzünden bağımsız olarak gelişebildiğini savunan evrensel kurama karşı olarak ileri sürülen ve kültürün, örneğin Mısır gibi özeklerden yayıldığını savunan görüş. devamı...
 • Eleacılık: Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti. // Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olan yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır. 2-Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören devamı...
 • Arıtma: Arıtmak işi. Bir kimyasal özdeği yabancı özdeciklerden ayırma içlemi. devamı...
 • Mekanik Yetenek ölçeri: Mekanik araçların ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağını anlamak ve öğrenmekte kişinin gösterdiği yeterliği ölçmeye yarayan araç. devamı...
 • Mekanizma Kuramı: Bütün canlı varlıkların etkinliklerinin; fizik ve mekanik kavramlarına göre açıklanıp yorumlanabileceğini savunan görüş. devamı...
 • Kurutulmuş Fırıncılık ürünleri: Tüketilmeyen materyalden mekanik olarak ayrılıp yapay olarak kurutulan ekmek, çörek, pasta, kraker, un ve hamur karışımı, fırıncılık ürünleri. devamı...
 • Devimselcilik: Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, dinamizm, mekanikçilik karşıtı. (Fizikseldevimselcilik) Özdeğin, güç ya da erkenin bir görünüş biçimi devamı...
 • Kas Dokusu: Hareketi sağlayan ve kasılabilen kas tellerini kapsayan hücreler topluluğu; istemli ya da istemsiz olarak kasılma durumlarına göre çizgili kas (iskelet kası), düz kas, yürek kası çeşitleri vardır. Hareket ve kasılma devamı...

Amaçlılık Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.