Amcamla Dayım Hepsinden Aldım Payım ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Amcamla Dayım Hepsinden Aldım Payım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amcamla Dayım Hepsinden Aldım Payım" ne demek?

 1. Yakınlarından beklediği ilgi ve yardımı görmeyen bir kimsenin, artık yeni bir dilekte bulunmaya niyetli olmadığını anlatmak için söylenir.

Amcamla Dayım Hepsinden Aldım Payım nedir? İlişkili sözcükler

 • Amcamla Dayım, Hepsinden Aldım Payım: Yakınlarından beklediği ilgi ve yardımı görmeyen bir kimse onlardan artık yeni bir istekte bulunamaz. devamı...
 • Havan Dövücünün Hınk Deyicisi: Başkasına yardım edecek ya da yüreklendirecek gücü olmadığı halde öyle görünüp yardakçılık edenler için söylenir. devamı...
 • Days Of Grace: Atıfet günleri, yeni bir pozisyonda işŸe başŸlayan bir kimsenin işŸ performansını kimsenin yargılamadığŸı dönem; bir yükümlülüğŸün yerine getirilmesi için verilen ek süre devamı...
 • Nohut Oda: Bir evin küçüklüğünü ve darlığını anlatmak için söylenir. devamı...
 • Uyum Yardımı: İktisadi karar birimlerinin yeni koşullara uyumunu sağlamak için yapılan her türlü yardım. devamı...
 • Leylekin ömrü Laklakla Geçer: Boş, anlamsız konuşanların durumunu anlatmak için söylenir. devamı...
 • şeyhin Kerameti Kendinden Menkul: Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne inanılmadığını anlatmak için söylenir. devamı...
 • Kasılım: Bir nesnenin, bir özdeğin belirli bir konumda, bir durumda ya da bir devinimde bulunmaya zorlanmasından ileri gelen gerginlik. Bir nesnenin, bir özdeğin belirli bir konumda, bir durumda ya da bir devamı...
 • Gülü Tarife Ne Hacet: Birinin uygunsuz durumları sayılırken bunların öteden beri bilindiğini anlatmak için söylenir. devamı...
 • Tencere Tava: Herkesin kendi bildiği gibi davranarak ortada düşünce birliği kalmadığını anlatmak için söylenir. devamı...

Amcamla Dayım Hepsinden Aldım Payım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.