Amerikyum ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Amerikyum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Amerikyum" ne demek?

 1. Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).

 2. Simgesi Am ,atom numarası 95, yoğunluğu 11,9 g/mL, yumuşamaya başlama noktası 850

 3. Atom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan, yapay olarak nükleer yöntemle elde edilen ve radyoaktifliğini 500 yıl koruyan element (Am).

Amerikyum nedir? İlişkili sözcükler

 • Kaliforniyum: Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf). Simgesi Cf, atom numarası 98, en uzun ömürlü izotopunun mol kütlesi (251Cf)=251,08 g , 2, devamı...
 • Radon: Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn). devamı...
 • Neptünyum: Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np). devamı...
 • Berkelyum: Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan yapay element (simgesi Bk). Simgesi Bk, atom numarası 97, ilk defa 1949’da elde edilmiş ve radyoaktif parçalanmadan dolayı ömrü kısa olan bir element. devamı...
 • Tantal: Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000 °C’ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element (simgesi Ta). Simgesi Ta, atom numarası 73, atom devamı...
 • Uranyum: Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C’ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U). Sembolü U, atom numarası 92, atom devamı...
 • Dubniyum: Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C’de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Db). devamı...
 • Astat: Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element, astatin (simgesi At). devamı...
 • Plütonyum: Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu). Atom numarası 94], atom ağırlığı 242 olan ve doğada az rastlanan uranyum ötesi element. devamı...
 • Toryum: Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, yoğunluğu 112,6 olan, 1700 °C’de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element (simgesi Th). Simgesi devamı...

Amerikyum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.